டா‌க்ட‌ர் மா‌ப்‌பி‌ள்ளை

அ‌ப்பா உ‌ங்க டா‌க்ட‌ர் மா‌ப்‌பி‌ள்ளையோட கொடுமை‌க்கு அளவே‌யி‌ல்லாம போ‌ச்சு‌ப்பா..

ஏ‌ம்மா எ‌ன்ன ப‌‌ண்றாரு?

ஆ‌ஸ்‌பிட‌ல்ல கூ‌ட்டமே இ‌ல்ல.. உ‌ங்க ‌வீ‌ட்ல இரு‌ந்து 4 பேர வ‌ந்து அ‌ட்‌மி‌ட் ஆக சொ‌ல்ல சொ‌ல்‌லி எ‌ன்ன து‌ன்புறு‌த்துறாரு‌ப்பா.

பகிருங்கள் அனைவரும் சிரிக்க..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “டா‌க்ட‌ர் மா‌ப்‌பி‌ள்ளை

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Avoid Spam, Please correct this number to post comments * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.