மாடு போல மாடு இல்ல

மாடு போல சின்னதா இருக்கும்!
ஆனா அது மாடு இல்ல!
அது என்ன?
.
.
தெரியலையே?
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
அது கண்ணுக் குட்டி!
.
.

கடவுளே ஏன் என்னை இவ்வளவு
அறிவாளியாப் படைச்சே?

பகிருங்கள் அனைவரும் சிரிக்க..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Avoid Spam, Please correct this number to post comments * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.